Aanbestedingen

Omdat AV multidisciplinair is en complex kan zijn, is het belangrijk dat een Programma van Eisen, afgekort PvE, volledig en volkomen helder is. Dit klinkt eenvoudig maar helaas voldoen de meeste AV-gerelateerde PvE’s hier niet aan met als gevolg extra kosten en overschrijding van deadlines.

De meeste AV PvE’s zijn gebaseerd op het beschrijven van oplossingen in plaats van behoeftes en functionaliteiten. Onze kracht is het goed kunnen inventariseren van wat de gebruiker precies wil en dat kritisch filteren tot wat de gebruiker daarvoor nodig heeft. Met andere woorden, de gebruiker staat centraal, niet de apparatuur.

Het uitgewerkte PvE bestaat dan ook uit beschrijvingen van functionaliteiten, aangevuld met alle relevante informatie die partijen nodig hebben om een passende aanbieding te kunnen maken.

De oplevering wordt ook gedaan aan de hand van het PvE waarbij gecontroleerd wordt of de beschreven functionaliteiten ook gerealiseerd zijn.

contact formulier